Menighedsråd

Kontakt til Taulov sogns menighedsråd

Henvendelse til menighedsrådet: Send mail til 7915@sogn.dk
Faktura, regninger o.l.: Send mail til  taulov.sogn@KM.DK

 

Formand:
Niels Christian Henneberg
Vigøvej 31, Skærbæk

Tlf. 75 56 35 10 / 29 82 97 00
nchenneberg@mail.dk

 

Taulov sogns menighedsråd

Niels Christian Henneberg, Vigøvej 31, Skærbæk. 75 56 35 10 / 29 82 97 00
Sven Kjær, Ærøvænget 11, Skærbæk. 75 56 41 05 / 23 36 30 54
Niels Jørn Krogh, Skærbæk Havnegade 13, Skærbæk. 20 83 63 46
Ove Brorsbøl, Birkholmvej 33, Skærbæk. 75 51 34 70 / 40 18 30 11
Frank Reenberg Nissen, Skolevej 163, Skærbæk. 22 51 40 09
Lisbeth Bagunck, Elmevej 5, Taulov. 22 84 74 43. 
Conny Jensen. Jens Thuesens Vej 41, Taulov. 20 33 60 10
Kristoffer Eriksen, Østbakken 3, Skærbæk. 27 75 51 03
Peter Holm, Højgårdsvej 28, Taulov. 20 24 24 16
Bente Hjul Johannessen (sognepræst, født medlem af rådet) 
Mike Gellert (personalerepræsentant)

 

 

Suppleanter:

Henning Erbs, Solbærhaven 5, Taulov. 
Leif Miltersen Larsen, Bærhaven 22, Taulov.
Thomas Vestergård Mikkelsen, Nebel Gårds Vej 79, Taulov

Menighedsrådets konstituering

Formand: Niels Christian Henneberg
Næstformand og kasserer: Frank Reenberg Nissen
Kirkeværge: Ove Brorsbøl
Kontaktperson: Conny Jensen
Sekretær: Kristoffer Eriksen
Bygningssagkyndig: Henning Erbs.
 

Tirsdag den 15. september 2020 blev der holdt valgforsamling i sognegården. Der blev valgt 9 medlemmer til det menighedsråd, som tiltrådte den 1. søndag i advent 2020, og som vil fungere i en 4-års periode.

Taulov sogns menighedsråd

Niels Christian Henneberg, Vigøvej 31, Skærbæk. 75 56 35 10 / 29 82 97 00
Sven Kjær, Ærøvænget 11, Skærbæk. 75 56 41 05 / 23 36 30 54
Niels Jørn Krogh, Skærbæk Havnegade 13, Skærbæk. 20 83 63 46
Ove Brorsbøl, Birkholmvej 33, Skærbæk. 75 51 34 70 / 40 18 30 11
Frank Reenberg Nissen, Skolevej 163, Skærbæk. 21 73 75 62
Lisbeth Bagunck, Elmevej 5, Taulov. 22 84 74 43. 
Conny Jensen. Jens Thuesens Vej 41, Taulov. 20 33 60 10
Kristoffer Eriksen, Bågøvænget 2, Skærbæk. 27 75 51 03
Peter Holm, Højgårdsvej 28, Taulov. 20 24 24 16
Bente Hjul Johannessen (sognepræst, født medlem af rådet) 
Mike Gellert (personalerepræsentant)

 

 

Suppleanter:

Henning Erbs, Solbærhaven 5, Taulov. 
Leif Miltersen Larsen, Bærhaven 22, Taulov.
Thomas Vestergård Mikkelsen, Nebel Gårds Vej 79, Taulov

Menighedsrådets konstituering

Formand: Niels Christian Henneberg
Næstformand og kasserer: Frank Reenberg Nissen
Kirkeværge: Ove Brorsbøl
Kontaktperson: Conny Jensen
Sekretær: Kristoffer Eriksen
Bygningssagkyndig: Henning Erbs.
 

Tirsdag den 15. september 2020 blev der holdt valgforsamling i sognegården. Der blev valgt 9 medlemmer til det menighedsråd, som tiltrådte den 1. søndag i advent 2020, og som vil fungere i en 4-års periode.

Taulov sogns menighedsråd

Niels Christian Henneberg, Vigøvej 31, Skærbæk. 75 56 35 10 / 29 82 97 00
Sven Kjær, Ærøvænget 11, Skærbæk. 75 56 41 05 / 23 36 30 54
Niels Jørn Krogh, Skærbæk Havnegade 13, Skærbæk. 20 83 63 46
Ove Brorsbøl, Birkholmvej 33, Skærbæk. 75 51 34 70 / 40 18 30 11
Frank Reenberg Nissen, Skolevej 163, Skærbæk. 21 73 75 62
Lisbeth Bagunck, Elmevej 5, Taulov. 22 84 74 43. 
Conny Jensen. Jens Thuesens Vej 41, Taulov. 20 33 60 10
Kristoffer Eriksen, Bågøvænget 2, Skærbæk. 27 75 51 03
Peter Holm, Højgårdsvej 28, Taulov. 20 24 24 16
Bente Hjul Johannessen (sognepræst, født medlem af rådet) 
Mike Gellert (personalerepræsentant)

 

 

Suppleanter:

Henning Erbs, Solbærhaven 5, Taulov. 
Leif Miltersen Larsen, Bærhaven 22, Taulov.
Thomas Vestergård Mikkelsen, Nebel Gårds Vej 79, Taulov

Menighedsrådets konstituering

Formand: Niels Christian Henneberg
Næstformand og kasserer: Frank Reenberg Nissen
Kirkeværge: Ove Brorsbøl
Kontaktperson: Conny Jensen
Sekretær: Kristoffer Eriksen
Bygningssagkyndig: Henning Erbs.
 

Tirsdag den 15. september 2020 blev der holdt valgforsamling i sognegården. Der blev valgt 9 medlemmer til det menighedsråd, som tiltrådte den 1. søndag i advent 2020, og som vil fungere i en 4-års periode.