Kirketaxa

Det er muligt at bestille en kirketaxa til gudstjenesten om søndagen.

Kontakt kirkekontoret 75 56 26 10 senest fredag kl.12.